Thiết bị báo cháy Johnson Controls

Xem tất cả 9 kết quả

Thiết bị báo cháy Johnson Controls

Điều khiển báo cháy trung tâm johnson controls của một hệ thống an toàn, có thể mở rộng để đáp ừng nhu cầu.

Công nghệ thế hệ tiếp theo mạnh mẽ và tiết kiệm chi phí,  dễ dàng cài đặt, cấu hình và mở rộng.

Tủ báo cháy địa chỉ Johnson Controls có thể xác định vị trí hỏa hoạn chính xác, cảnh báo, sự cố hoặc sự kiện hệ thống khác trong khi cung cấp thiết kế mô-đun và giao diện trực quan — các tính năng giúp chúng dễ cài đặt hơn, đáng tin cậy hơn và dễ quản lý và bảo trì hơn.