Hệ thống quản lý tòa nhà BMS

Xem tất cả 9 kết quả

Hệ thống quản lý tòa nhà BMS (Building Management System – BMS) là một hệ thống điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà, là một giải pháp mang tính tổng thể trong việc điều khiển và giám sát các hệ thống kỹ thuật của tòa nhà thông qua các chuẩn giao tiếp thông dụng như: Bacnet, Modbus, OPC và các giao thức mạng tiêu chuẩn TCP/IP….

Hệ thống BMS thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ điều khiển vận hành hệ thống là môi trường thu nhận, quản lý toàn bộ các thông số kỹ thuật của thiết bị của các hệ thống kết nối tới. Thông qua trao đổi thông tin, BMS điều khiển vận hành các thiết bị chấp hành hoạt động của từng hệ thống kỹ thuật khác nhau hoạt động theo yêu cầu của người quản lý, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cũng như các yếu tố an toàn, an ninh…

Hệ thống BMS gồm có 3 cấp điều khiển:
– Cấp quản lý : gồm có các máy chủ, máy trạm, và chương trình phần mềm quản lý hệ thống WebStation-N4 cho phép điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống thông qua giao diện điều khiển.
– Cấp điều khiển : gồm các thiết bị điều khiển thực hiện việc điều khiển và giám sát các khu vực của hệ thống.
– Cấp trường : gồm có bộ điều khiển cấp trường và các thiết bị cấp trường. Là cấp thấp nhất trong hệ thống có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin từ cấp điều khiển tác động trực tiếp lên thiết bị hiện trường, đồng thời thu nhận các giá trị và tín hiệu để đưa về cấp điều khiển cao hơn.

Tính năng của Hệ thống quản lý tòa nhà BMS 

Cho phép các tiện ích (thiết bị thông minh) trong tòa nhà hoạt động một cách đồng bộ, chính xác theo đúng yêu cầu của người điều hành
Cho phép điều khiển các ứng dụng trong tòa nhà thông qua cáp điều khiển và giao thức mạng
Kết nối các hệ thống kỹ thuật như an ninh, báo cháy… qua cổng giao diện mở của hệ thống với các ngôn ngữ giao diện theo tiêu chuẩn quốc tế
Giám sát được môi trường không khí, môi trường làm việc của con người
Tổng hợp, báo cáo thông tin
Cảnh báo sự cố, đưa ra những tín hiệu cảnh báo kịp thời trước khi có những sự cố
Quản lý dữ liệu gồm soạn thảo chương trình, quản lý cơ sở dữ liệu, chương trình soạn thảo đồ hoạ, lưu trữ và sao lưu dữ liệu
Hệ thống BMS linh hoạt, có khả năng mở rộng với các giải pháp sẵn sàng đáp ứng với mọi yêu cầu