Cần làm gì để hạn chế cháy nổ tại các khu công nghiệp

Theo thống kê từ bộ Cảnh sát PCCC, tại các khu công nghiệp, khu chế xuất xảy ra rất nhiều vụ cháy. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể dẫn tới vụ cháy nổ gây thiệt hại lớn lên đến hàng chục tỷ đồng. Đó là chưa kể đến thiệt hại về người.

Qua các vụ cháy nổ cũng như công tác kiểm tra, rà soát công tác đảm bảo an toàn cháy nổ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy nổ là do sự cố hệ thống và thiết bị điện; sơ suất trong sử dụng lửa, điện, xăng dầu, khí đốt, hóa chất; vi phạm quy trình, quy định an toàn…

Hầu hết các khu công nghiệp chưa xây dựng phương án PCCC cho toàn khu, chưa thành lập được đội PCCC chuyên ngành theo quy định.

Vì vậy cần tăng cường ý thức trách nhiệm trong tự kiểm tra an toàn PCCC, phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót có thể dẫn đến sự cố cháy nổ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định về PCCC.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị PCCC để đảm bảo luôn luôn ở chế độ thường trực; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo định kỳ quy định. Tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC để lực lượng này đủ năng lực làm tốt công tác phòng ngừa và chữa cháy tại chỗ.

Bảo trì hệ thống báo cháy định kỳ hằng quý, hằng năm. Đảm bảo cho các hệ thống đảm bảo hoạt động đúng, chính xác.