Bảo trì hệ thống báo cháy notifier tòa nhà IPC

 

Vị trí dự án: 1489, đường Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Hồ Chí Minh

Phạm vi thi công: Bảo trì hệ thống báo cháy thông minh notifier honeywell